Het ministerie van LNV slaagt er maar niet in om de achteruitgang van de natuur tot staan te brengen (Trouw, 22 oktober 2008).