Gruwelijke natuur

Gruwelijke natuur

De natuurbescherming zou naast de mooie plaatjes ook de minder aantrekkelijke kant van de natuur moet laten zien zoals dieren die zich voeden met een aangevreten kadaver. Het niet laten zien van de ‘dark side’ van de natuur kan zich als een boomerang keren tegen de natuurbescherming. Denk maar eens aan de Oostvaardersplassen-discussie (Nieuwe Veluwe, nr. 4, 2010).