Natuursnelweg Oostvaarderswold

Natuursnelweg Oostvaarderswold

Wil de natuur in Nederland op termijn nog een duurzame toekomst hebben dan is de aanleg van de in het regeerakkoord geschrapte twaalf robuuste natuurverbindingen, zoals het Oostvaarderswold, onontkoombaar (Volkskrant, 29 november 2011).